Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Hondenadvies GCV
Koewacht 4 9190 STEKENE België
BTW BE-0830.664.151
+32 476 263 789
[email protected]

1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Hondenadvies GCV en haar klanten, zij hebben voorrang op die van de klant. Bij het voltooien van de aankoop worden deze voorwaarden beschouwd als zijnde gelezen, begrepen en aanvaard door de klant. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden.

2. Prijzen en bestellingen

Prijzen vermeld op de website zijn louter informatief en onder voorbehoud van fouten, zij binden Hondenadvies GCV op geen enkele wijze en kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Hondenadvies GCV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een levering niet verwerkt kan worden ten gevolge van overmacht. Hondenadvies GCV is niet verplicht de overmacht te bewijzen. Vertraging in het verwerken van de bestelling kan in geen geval aanleiding tot een schadevergoeding van Hondenadvies GCV aan de klant. De klant dient zich te identificeren en dient correcte gegevens te

verschaffen, hij mag geen gebruik maken van schuilnamen, roepnamen, ed. Indien Hondenadvies GCV de juistheid van de gegevens in twijfel trekt kan zij zonder voorafgaande waarschuwing de bestelling annuleren. Hondenadvies GCV heeft het recht te vertrouwen op de correctheid van de gegevens en bestellingen die geplaatst werden met gebruik van de aanmeldgegevens van een klant. Hondenadvies GCV heeft dus het recht aan de klant waarvan de aanmeldgegevens gebruikt werden te leveren en te factureren. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door Hondenadvies GCV verschafte aanmeldgegevens. Indien de klant zijn gegevens verliest dient hij Hondenadvies GCV zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

3. Vergoedingen of terugbetalingen bij annulering afspraken en lessen

3.1. Groepslessen/workshops

Terugbetalingen van inschrijfbedrag bij annulering ingeschreven groepslessenreeks/workshops

· Meer dan 1 maand voor de start lessenreeks : volledig

· Tussen 1 maand en 2 weken voor de start lessenreeks : 70%

· Tussen 2 weken en 1 week voor de start lessenreeks : 50%

· Tussen 1 week en 24 u voor de start van de lessenreeks : 25%

· Binnen 24 u voor de afspraak : 0%

· Niet afgezegd en niet gekomen : 0%

· Inschrijvingen kunnen éénmalig verzet worden naar een volgende lessenreeks tot 24 u voor de aanvang van de eerste les

3.2. Privélessen

Vergoedingen die aangerekend worden bij annulering privéles

· Meer dan 3 dagen voor de afspraak : kosteloos

· Tussen 3 dagen en 24 uur voor de afspraak : 10€

· Binnen 24 u voor de afspraak : 30€ of half uur van lessenpakket

· Niet afgezegd en niet gekomen : 60€ of 1 uur afgetrokken van lessenpakket

3.3. Spreekuren

Vergoedingen die aangerekend worden bij annulering spreekuur

· Meer dan 1 week voor de afspraak : kosteloos

· Tussen 1 week en 24 uur voor de afspraak : 25€

· Binnen 24 u voor de afspraak : 50€

· Niet afgezegd en niet gekomen : 125€ (de gereserveerde 2 uur)

4. Levering

De geleverde goederen blijven eigendom van Hondenadvies GCV tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. Hondenadvies GCV heeft het recht bestellingen in meerdere keren te leveren. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of enig ander gebrek heeft de klant de plicht de levering te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te accepteren. De klant is verplicht de betaling uit te voeren binnen de 31 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant is tevens verplicht de levering te aanvaarden of af te halen binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte gebracht werd van de beschikbaarheid van zijn levering.

5. Herroepingsrecht & klachten

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de producten volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. Diensten die in een reeks verkocht worden kunnen niet terugbetaald worden wanneer aan de reeks begonnen is. In elk ander geval kan de klant binnen 14 dagen na levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op zijn eigen kosten terug te sturen. De klant is verplicht Hondenadvies GCV hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk

op de te brengen en de goederen binnen de 21 dagen na levering terug te zenden of te bezorgen. De producten moeten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon geretourneerd worden. Met klachten kan u bij ons terecht via de contactinformatie die u hierboven vindt of bij de ODR.

6. Waarborg

Gezien de hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door mij geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant.

7. Betalingsvoorwaarden

In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Hondenadvies GCV het recht om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten of te annuleren. Ieder geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Hondenadvies GCV zich bevindt.