Vragenlijst

Gelieve onderstaande vragenlijst zo correct en volledig mogelijk in te vullen.
Naam klant:
Adres:
Telefoonnummer:
GSM:
E-mailadres:
Datum en uur van de afspraak:
Bent u door iemand doorgestuurd?

Zo ja, door wie?
Naam hond:
Ras:
Geboortedatum:
Geslacht:
Welk probleemgevend gedrag wilt u opgelost zien?
Heeft u zelf actie ondernomen om het gedrag te laten veranderen of verminderen?

Zo ja, wat heeft u er dan aan gedaan?Anders, namelijk:
Heeft u met bovenstaande acties resultaat behaald?

Zo ja, welke?
Bent u de eerste eigenaar van de hond?

Indien niet, de hoeveelste eigenaar bent u?
Hoe komt u aan de hond?


Indien anders:
Heeft u het nest waaruit uw hond komt ook gezien?
Heeft u de ouders van de hond ook gezien?
Vond u de ouders ook vriendelijk?
Waarom heeft u dit ras gekozen?
Indien u uw hond kon kiezen uit een nest of uit andere honden, bijvoorbeeld in een asiel, waarom heeft u dan deze hond gekozen?
Heeft u eerder honden gehad?
Heeft u eerder een hond van dit ras gehad?
Heeft u nog meer honden? Zo ja, hoeveel?
Heeft u nog andere huisdieren? Zo ja, welke?
Hoe vaak per dag laat u uw hond uit om zijn behoeften te doen?


In welke soort omgeving laat u uw hond dan uit? (indien van toepassing)
Wanneer gaat u, naast het uitlaten, nog wandelen met de hond?
Indien u gaat wandelen met uw hond, hoeveel minuten dan ongeveer?
Als u met uw hond gaat wandelen, waar gaat u dan naartoe, welk soort omgeving?
Loopt uw hond soms zonder toezicht buiten (bv. tuin)?


Houdt u uw hond tijdens het uitlaten aan de lijn?


Als u gaat wandelen, loopt uw hond dan los?


Is uw hond gezond?

Zo niet, welke gezondheidsklachten heeft uw hond?
Heeft uw hond in het verleden langdurige en/of ernstige medische problemen gehad?

Zo ja, wat en wanneer?
Gebruikt uw hond medicijnen?

Zo ja, wat gebruikt hij en waarvoor? Hoelang al?
Is uw hond ergens allergisch voor?

Zo ja, waarvoor?
Wat eet uw hond?
Van welk merk?
Hoeveel maal per dag?
Is er ooit met uw hond gefokt of heeft uw hond wel eens een nest gehad?


Indien uw hond gecastreerd of gesteriliseerd is, om welke reden was dat dan?
Heeft uw hond na castratie of sterilisatie gedragsveranderingen gekend?


Zo ja, welke?
Is dit gedrag gebleven of is het gedrag weer geworden zoals voordien?


Wat is uw gezinssamenstelling? (aantal mensen in totaal, aantal kinderen, leeftijd kinderen)
Waar woont u? (meerdere antwoorden mogelijk)Waar brengt uw hond het grootste deel van de dag door?

Andere:
Waar slaapt uw hond 's nachts?


Andere:
Wanneer geeft u uw hond iets lekkers? (meerdere antwoorden mogelijk)

Anders:
Heeft u uw hond zelf getraind of heeft u cursussen doorlopen met uw hond? (zelf getraind, puppycursus, basiscursus, cursus voor gevorderden, prive trainer aan huis, naar een prive trainer)
Vermeld steeds vanaf welke leeftijd en of uw hond een diploma behaalde
Op welke manier is er getraind? (meerdere antwoorden mogelijk)Anders:
Wie van het gezin trainde met de hond?
Hoe gedroeg uw hond zich tijdens de trainingen?

Traint u op dit moment nog?


Zo ja, welke training volgt u dan nu?
Doet u met uw hond mee aan shows of wedstrijden? Zo ja, welke?
Hoe goed kent uw hond het commando blijf?
Hoe goed kent uw hond het commando zit?
Hoe goed kent uw hond het commando los?
Hoe goed kent uw hond het commando plaats?
Hoe goed kent uw hond het commando kijk?
Welke bijkomende oefeningen kent uw hond nog?
Zijn er verder nog bijzonderheden die u van belang acht?

© WebApp