Vragenlijst

Gelieve onderstaande vragenlijst zo correct en volledig mogelijk in te vullen.

Het baasje

In dit eerste deel vul je informatie over jezelf (en eventueel jouw partner) in.
Voornaam:
Familienaam:
Partner:
Indien uw partner ons contacteert, dan weten we over welke hond het gaat
Straat + nr.:
Postcode + gemeente:
BTW-nr.:
Indien van toepassing
Telefoonnummer:
GSM:
GSM partner:
E-mailadres:
E-mailadres partner:
Datum en uur van de afspraak:
Hoe bent u bij mij terecht gekomen?
Wie heeft mij aangeraden? Hebt u mij online gevonden? Via Google, Facebook,...?

Jouw hond

In deel twee vul je informatie over jouw hond in.
Naam hond:
Ras:
Kleur:
Geboortejaar:
Geslacht:
Gecastreerd/ gesteriliseerd:
Welk probleemgevend gedrag wilt u opgelost zien?
Heeft u zelf actie ondernomen om het gedrag te laten veranderen of verminderen?

Zo ja, wat heeft u er dan aan gedaan?
Anders, namelijk:
Heeft u met bovenstaande acties resultaat behaald?

Zo ja, welke?
Bent u de eerste eigenaar van de hond?

Indien niet, de hoeveelste eigenaar bent u?
Hoe komt u aan de hond?

Indien anders:
Heeft u het nest waaruit uw hond komt ook gezien?
Waarom heeft u dit ras gekozen?
Indien u uw hond kon kiezen uit een nest of uit andere honden, bijvoorbeeld in een asiel, waarom heeft u dan deze hond gekozen?
Heeft u eerder honden gehad?
Zo ja, van welke rassen heeft u honden gehad?
Heeft u op dit moment nog meer honden? Zo ja, hoeveel?
Hoe vaak per dag laat u uw hond uit om zijn behoeften te doen?


Wanneer gaat u, naast het uitlaten, nog wandelen met de hond?
Indien u gaat wandelen met uw hond, hoeveel minuten dan ongeveer?
Loopt uw hond soms zonder toezicht buiten (bv. tuin)?


Als u gaat wandelen, loopt uw hond dan los?


Is uw hond gezond?

Zo niet, welke gezondheidsklachten heeft uw hond?
Heeft uw hond in het verleden langdurige en/of ernstige medische problemen gehad?

Zo ja, wat en wanneer?
Gebruikt uw hond medicijnen?

Zo ja, wat gebruikt hij en waarvoor? Hoelang al?
Is uw hond ergens allergisch voor?

Zo ja, waarvoor?
Wat eet uw hond?
Van welk merk?
Hoeveel maal per dag?
Is er ooit met uw hond gefokt of heeft uw hond wel eens een nest gehad?


Indien uw hond gecastreerd of gesteriliseerd is, om welke reden was dat dan?
Heeft uw hond na castratie of sterilisatie gedragsveranderingen gekend?


Zo ja, welke?
Is dit gedrag gebleven of is het gedrag weer geworden zoals voordien?


Waar brengt uw hond het grootste deel van de dag door?

Andere:
Waar slaapt uw hond 's nachts?


Andere:
Wanneer geeft u uw hond iets lekkers?
Meerdere antwoorden mogelijk

Anders:
Heeft u uw hond zelf getraind of heeft u cursussen doorlopen met uw hond?


Op welke manier is er getraind?
Meerdere antwoorden mogelijkAnders:
Welke van volgende is van toepassing op jouw hond?
Meerdere antwoorden mogelijk

Welke training volgt u nu met uw hond?
Doet u met uw hond mee aan shows of wedstrijden? Zo ja, welke?
Welke commando's kent uw hond zeer goed?
Welke commando's kent uw hond goed?
Welke commando's kent uw hond voldoende?
Zijn er verder nog bijzonderheden die u van belang acht?

© WebApp